Aktualności i Informacje Aktualności i Informacje

Powrót

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

 

      Nadleśnictwo Przedbórz informuje, iż jest zainteresowane nabyciem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021, poz. 1275 ze zm.).

 Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

- przylegać bezpośrednio do nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,

- regulować przebieg granicy polno-leśnej,

- znajdować się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przedbórz,

- mieć uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta, bez obciążeń hipotecznych).

    Nadleśnictwo Przedbórz informuje, iż nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

     Nadleśnictwo Przedbórz zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania oraz, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

Oferty można składać:

- pisemnie w biurze Nadleśnictwa Przedbórz w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00

- elektronicznie na adres: przedborz@lodz.lasy.gov.pl 

- e-PUAP: /pgl_lp_0625/SkrytkaESP