Aktualności i Informacje Aktualności i Informacje

Powrót

Weryfikacja pilarzy 2019

Weryfikacja pilarzy 2019

Ścinka drzew może z pozoru wydawać się łatwa i niewymagająca, w rzeczywistości jednak każde drzewo musi być ścięte z odpowiednią ostrożnością i być rozpatrywane jako osobny przypadek. Podczas ścinki istotne jest aby przewidzieć możliwe niebezpieczeństwa, określić kierunek obalania, ścieżki oddalania i inne czynniki, które mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych. 
Dlatego, w celu sprawdzenia umiejętności drwali - pilarzy pracujących w lasach Nadleśnictwa Przedbórz, jak co roku w dniu 26 marca przeprowadzono instruktaż BHP połączony z terenową weryfikacją umiejętności pilarzy.

fot. D.Broszkiewicz