Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi wraz z jednostkami jej podległymi posiada certyfikat

PCBC/PEFC-3/1/2021

w zakresie „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”.

Integralną częścią przyznanego certyfikatu jest załącznik z subcertyfikatami dla wszystkich 19 nadleśnictw łódzkiej Dyrekcji.

Okres ważności od 21.12.2021 r. do 12.01.2024 r.