Asset Publisher Asset Publisher

Back

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

 

      Nadleśnictwo Przedbórz informuje, iż jest zainteresowane nabyciem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021, poz. 1275 ze zm.).

 Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

- przylegać bezpośrednio do nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,

- regulować przebieg granicy polno-leśnej,

- znajdować się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przedbórz,

- mieć uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta, bez obciążeń hipotecznych).

    Nadleśnictwo Przedbórz informuje, iż nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

     Nadleśnictwo Przedbórz zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania oraz, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

Oferty można składać:

- pisemnie w biurze Nadleśnictwa Przedbórz w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00

- elektronicznie na adres: przedborz@lodz.lasy.gov.pl 

- e-PUAP: /pgl_lp_0625/SkrytkaESP                    

 

Niezbędne dokumenty, które należy załączyć do oferty po wyrażeniu przez Nadleśnictwo chęci nabycia nieruchomości:

  •  wypis z ewidencji gruntów,
  •  oznaczenie księgi wieczystej,
  •  oświadczenia co do stanu prawnego.

Telefon kontaktowy w sprawie nabywania gruntów 44 685 40 10