Asset Publisher Asset Publisher

Back

Siódma edycja projektu pt. „Tu mieszkam, tu sprzątam 2021”

Siódma edycja projektu pt. „Tu mieszkam, tu sprzątam 2021”

Siódma edycja projektu pt. „Tu mieszkam, tu sprzątam 2021”

19 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie siódmej edycji projektu proekologicznego „Tu mieszkam, tu sprzątam”, realizowanego przez sołectwa gminy Kluczewsko.  Przedsięwzięcie powstało dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” we współpracy z Gminą Kluczewsko, Nadleśnictwem Przedbórz, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym w Kluczewsku oraz z Sołtysami i Radami Sołeckimi.  W tegoroczną akcję zaangażowało się aż 720 osób z 23 sołectw (na 27 wszystkich w gminie). Celem projektu „Tu mieszkam, tu sprzątam” było m.in. uprzątnięcie zaśmieconych terenów leśnych oraz przydrożnych rowów. Bardzo ważnym aspektem tego projektu była edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Kluczewsko.

Poprzez realizację tego typu działań budujemy świadomość ekologiczną społeczeństwa i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Wspólne akcje sprzątania naszych miejscowości kreują postawy przyjazne środowisku. Tego typu akcją towarzyszą prelekcję i dyskusję, mające na celu promowanie nie śmiecenia, kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych.

W tym roku szczególnie możemy docenić tę inicjatywę wspólnego działania, która pomimo pandemii koronawirusa pozwoliła uczestnikom projektu na wspólną integrację na świeżym powietrzu. 

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Rafała Banaszka i Pana Jakuba Kłudziaka.