Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Przedbórz zaprasza zorganizowane grupy do udziału w zielonych lekcjach przyrody. Główne tematy zajęć proponowane przez prowadzących to:

 • Przedborski Park Krajobrazowy - ochrona przyrody i krajobrazu
 • Główne gatunki lasotwórcze w Nadleśnictwie Przedbórz
 • Las i jego funkcje
 • Szkółka leśna - przedmiot i cel prac szkółkarskich
 • Cykl życia drzewostanu
 • Chrońmy las - zagrożenia, szkodniki i zapobieganie
 • Znaczenie drewna w życiu człowieka
 • Gatunki chronione roślin i zwierząt oraz formy ochrony przyrody w lasach przedborskich
 • Rozpoznawanie zwierząt zamieszkujących nasze lasy
 • Człowiek gościem w lesie - jak zachowywać się w lesie
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zapobieganie ich skutkom
 • Leśnik i jego praca
 • Formy ochrony przyrody w Polsce - na podstawie Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Zajęcia w zależności od tematyki, pogody jak też oczekiwań zainteresowanych, mogą być realizowane w terenie, w sali edukacyjnej, w wiacie ale także w szkołach czy przedszkolach.

Tematy realizowane są poprzez: prelekcje i dyskusje połączone z pokazami multimedialnymi, prace terenowe w grupach, zabawy i konkursy dydaktyczne.

Ponadto, w porozumieniu z pracownikami Nadleśnictwa Przedbórz odpowiedzialnymi za edukację leśną, możliwa jest realizacja dowolnego tematu związanego z lasem, leśnictwem i ochroną przyrody. Zapraszamy także wszystkie szkoły do prowadzenia lekcji biologii i przyrody w Leśnej Sali Edukacyjnej