Lasy Monitorowane Lasy Monitorowane

Na mocy Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Lasy Nadleśnictwa Przedbórz są monitorowane, w ramach zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z prowadzonego monitoringu przy użyciu urządzeń rejestrujących jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas nagrań mogą zostać zarejestrowane dane osobowe. Ich administratorem jest Nadleśnictwo Przedbórz, ul. Konecka 50 97 - 570 Przedbórz.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

VIII Mistrzostwa Szachowe Leśników o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi

VIII Mistrzostwa Szachowe Leśników o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi

14 czerwca 2019 r. w sali OHZ Bysiów odbyły się VIII Mistrzostwa Szachowe Leśników o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi, towarzyszące szkoleniu dot. aspektów technicznych pielęgnowania upraw i młodników powstałych z odnowień naturalnych na przykładzie Nadleśnictwa Przedbórz.

 

Mistrzostwa podzielono na dwa turnieje: mistrzostwa w szachach szybkich i mistrzostwa w szachach błyskawicznych.

W turnieju szachów szybkich zwyciężył Roman Godlewski (N-ctwo Poddębice), II miejsce zajął Waldemar Dudziński (N-ctwo Gostynin). Na III miejscu uplasował się nasz kolega Jarosław Gaj (N-ctwo Przedbórz).

W turnieju szachów błyskawicznych zwyciężył ponownie Roman Godlewski (N-ctwo Poddębice), II miejsce zajął Waldemar Dudziński (N-ctwo Gostynin), III miejsce zajął Stanisław Marciniak (biuro RDLP w Łodzi)

Bardzo dziękujemy uczestnikom za przybycie.

Kolejne mistrzostwa już za rok.

 

fot. W. Dudziński