Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu zajmują w graniach zasięgu Nadleśnictwa ok. 12 782 ha, w tym 2 185,18 ha na gruntach Nadleśnictwa. Zakazy ustalone dla tych obszarów nie modyfikują racjonalnej gospodarki leśnej.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przedbórz znajdują się  2 Obszary Chronionego Krajobrazu:

Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje grunty Lasów Państwowych o powierzchni 2 064, 72 ha. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przedbórz znajduje się 12 653 ha.

Konecko - Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje łączny obszar 98575 ha, w tym 129 ha obejmuje grunty leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Przedbórz.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprzedaż

Sprzedaż

 

NAJNOWSZE OFERTY SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO

Strona internetowa zawierająca oferty sprzedaży detalicznej drewna opałowego S4 znajduje się TUTAJ.

 

CENNIKI

Poniżej przedstawiamy cenniki na drewno oraz sadzonki obowiązujące w 2021 roku.

Z uwagi na sytuacje epidemiczną, sprzedaż detaliczna będzie prowadzona maksymalnie dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:

- w marcu: 18.03; 25.03;

- w kwietniu: 8.04; 22.04;

- w maju: 06.05; 20.05;

- w pozostałych miesiącach w zależności od sytuacji - do uzgodnienia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Nadleśnictwem.