Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej.

Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. Pomniki przyrody objęte są ochroną indywidualną - podczas realizacji wskazań gospodarczych dla wydzieleń, w których znajdują się pomniki przyrody należy zadbać o ich ochronę przed uszkodzeniem.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przedbórz znajduje się 78 drzew pomnikowych, jedna grupa drzew (131 drzew), jedna aleja (42 drzewa) i jeden pomnik przyrody nieożywionej - granitowy głaz narzutowy o nazwie "Jedynak".


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Weryfikacja pilarzy 2019

Weryfikacja pilarzy 2019

Ścinka drzew może z pozoru wydawać się łatwa i niewymagająca, w rzeczywistości jednak każde drzewo musi być ścięte z odpowiednią ostrożnością i być rozpatrywane jako osobny przypadek. Podczas ścinki istotne jest aby przewidzieć możliwe niebezpieczeństwa, określić kierunek obalania, ścieżki oddalania i inne czynniki, które mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych. 
Dlatego, w celu sprawdzenia umiejętności drwali - pilarzy pracujących w lasach Nadleśnictwa Przedbórz, jak co roku w dniu 26 marca przeprowadzono instruktaż BHP połączony z terenową weryfikacją umiejętności pilarzy.

fot. D.Broszkiewicz