Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja rezerwacja

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć przez pracowników Nadleśnictwa Przedbórz  prosimy o kontakt:

Nadleśnictwo Przedbórz tel. /044/ 685 40 10 lub 11, e-mail: przedborz@lodz.lasy.gov.pl

Osobą zajmującą się edukacją przyrodniczo leśną w Nadleśnictwie Przedbórz jest Pan Dariusz Bajer.

 

 

 

Nadleśnictwo Przedbórz  udostępnia do korzystania  przez grupy zorganizowane  oraz indywidualnych użytkowników  wiatę edukacyjna znajdująca się  na terenie leśnictwa Papiernia przy osadzie łowieckiej OHZ Bysiów.

 

Stawki wynajmu wiaty edukacyjnej ustala się w następujących wysokościach:

a)         za pierwsze pięć  godzin oplata w wysokości 300.00 zł (netto)

b)         za każdą kolejną godzinę  10.00 zł (netto)   

W przypadku organizacji imprez o charakterze edukacyjnym opłat nie pobiera się.

Wynajem wiaty rozumiany jest jako jednorazowe korzystanie z wiaty przez maksymalnie 12 godzin.

Z wiaty można korzystać w godzinach od 8°° - 22°°. Korzystanie z wiaty po  22°° wymaga wcześniejszego uzgodnienia z właściwym leśniczym.

Wiata może być rezerwowana na każdy dzień tygodnia, z zastrzeżeniem, że od poniedziałku do piątku, w godzinach 8°° do 14°° pierwszeństwo mają placówki dydaktyczne.

W celu otrzymania zgody na udostępnienie wiaty należy :

1) złożyć w nadleśnictwie pisemny wniosek na formularzu rezerwacji (załącznik nr 1), co najmniej na 3 dni przed planowaną datą wynajmu,

2) złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody (załącznik nr 2)

3) zapoznać się z Regulaminem korzystania z wiaty edukacyjnej (w siedzibie Nadleśnictwa Przedbórz lub u Leśniczego ds. Łowieckich),  czego potwierdzeniem jest podpis osoby rezerwującej ( reprezentującej daną grupę uczestników imprezy) złożony na formularzu rezerwacji.

Płatność należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wynajmu w kasie nadleśnictwa lub przelewem na rachunek bankowy nadleśnictwa 05 2030 0045 1110 0000 0046 9980 w Banku BGŻ  S.A, przy czym za uiszczenie opłaty uznaje się  wpływ środków na w wskazane konto najpóźniej w dniu poprzedzającym wynajem.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

VIII Mistrzostwa Szachowe Leśników o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi

VIII Mistrzostwa Szachowe Leśników o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi

14 czerwca 2019 r. w sali OHZ Bysiów odbyły się VIII Mistrzostwa Szachowe Leśników o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi, towarzyszące szkoleniu dot. aspektów technicznych pielęgnowania upraw i młodników powstałych z odnowień naturalnych na przykładzie Nadleśnictwa Przedbórz.

 

Mistrzostwa podzielono na dwa turnieje: mistrzostwa w szachach szybkich i mistrzostwa w szachach błyskawicznych.

W turnieju szachów szybkich zwyciężył Roman Godlewski (N-ctwo Poddębice), II miejsce zajął Waldemar Dudziński (N-ctwo Gostynin). Na III miejscu uplasował się nasz kolega Jarosław Gaj (N-ctwo Przedbórz).

W turnieju szachów błyskawicznych zwyciężył ponownie Roman Godlewski (N-ctwo Poddębice), II miejsce zajął Waldemar Dudziński (N-ctwo Gostynin), III miejsce zajął Stanisław Marciniak (biuro RDLP w Łodzi)

Bardzo dziękujemy uczestnikom za przybycie.

Kolejne mistrzostwa już za rok.

 

fot. W. Dudziński