Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przedbórz
Nadleśnictwo Przedbórz
44 685 40 10
44 685 40 12

ul. Konecka 50

97 - 570 Przedbórz

P.O. NADLEŚNICZEGO
Arkadiusz Sikorski
44 685 40 10
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
44 685 40 10
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szlakiewicz
44 685 40 10
INŻYNIER NADZORU (LASY NADZOROWANE, ŁOWIECTWO)
Wojciech Kociniak
44 685 40 10
INŻYNIER NADZORU
Wojciech Badura
44 685 40 10

DZIAŁ KADR

Magdalena Tymińska - Sztark
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 44 685 40 10

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Maciej Bała
Specjalista SL ds. ochrony lasu i p.poż.
Tel.: 44 685 40 10
Monika Agatowska
Starszy Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 44 685 40 10
Oskar Warzyński (wz. Monikę Guz - Mielczarek)
Referent ds. marketingu
Tel.: 44 685 40 10
Renata Stolarczyk - Osiecka
Starszy Specjalista SL ds. hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji
Tel.: 44 685 40 10
Kinga Barczyńska
Specjalista SL ds. stanu posiadania (edukacja leśna)
Tel.: 44 685 40 10

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Ewa Nowak-Kłys
Sekretarz
Tel.: 44 685 40 10
Monika Dorozińska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 44 685 40 10
Nina Baryła
Referent ds. sekretariatu
Tel.: 44 685 40 10
Małgorzata Szulc
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: 44 685 40 10

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Dorota Musiał
Starsza Księgowa
Tel.: 44 685 40 10
Katarzyna Tomalka
Księgowa
Tel.: 44 685 40 10
Izabela Rek
Księgowa
Tel.: 44 685 40 10

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Jerzy Laszczyk
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 506 173 383
Jan Mroziński
Strażnik Leśny
Tel.: 506 173 385

IOD

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych