Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze dla gospodarki leśnej certyfikaty PEFC i FSC.

 

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2018 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Certyfikacja PEFC (the Programme for Endorsement of Forest Certification) umożliwia oznaczanie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. Organizacja ta powstała w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

Etykieta z logo PEFC świadczy o tym, że produkt został wytworzony z surowców drewnopochodnych, które pozyskano z certyfikowanych obszarów leśnych zgodnie z jednym z systemów certyfikacji, wspieranych przez PEFC, lub które spełniają kryteria kontroli pochodzenia produktu PEFC.

By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję.

Certyfikat (  PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.

 

 

Certyfikat FSC

 

Certyfikacja FSC® (C018276) przeprowadzana jest w oparciu o międzynarodowe standardy ustalone przez organizację Forest Stewardship Council, czyli Radę Zrównoważonej Gospodarki Leśnej. Głównym celem tej organizacji jest wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej, czyli takiej, która bierze pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Firmom, które chcą sprzedawać swoje wyroby jako certyfikowane FSC, przyznawany jest certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktu (ang. chain of custody - CoC). Certyfikat ten zapewnia użytkownika, że pochodzenie surowca drzewnego zawartego w wyrobie jest znane - aż do certyfikowanego lasu.

Certyfikat CoC uzyskuje się po spełnieniu określonych wymagań, które opisane są w standardach FSC oraz innych dokumentach. Kluczową sprawą dla firmy jest wybór odpowiednich dokumentów i spełnienie właściwych wymagań certyfikacyjnych.

Obecnie obowiązującym Certyfikatem FSC w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wydanym w dniu 7 maja 2018 roku jest certyfikat o numerze SGS-FM/COC-011009. Certyfikat ten będzie obowiązywał do  6 maja 2023 roku. 

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w Nadleśnictwie.