Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi wraz z jednostkami jej podległymi posiada certyfikat

CSL/1266/2024

potwierdzający trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Integralną częścią przyznanego certyfikatu jest załącznik z subcertyfikatami dla wszystkich 19 nadleśnictw łódzkiej Dyrekcji.

Okres ważności od 13.01.2024 r. do 12.01.2027 r.