Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu zajmują na gruntach Nadleśnictwa 7606,89 ha. Zakazy ustalone dla tych obszarów nie modyfikują racjonalnej gospodarki leśnej.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przedbórz znajdują się  3 Obszary Chronionego Krajobrazu:

Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu - na gruntach Nadleśnictwa Przedbórz zajmuje 2148,87 ha.

Konecko - Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu - na gruntach Nadleśnictwa Przedbórz zajmuje 120,46 ha.

Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu - na gruntach Nadleśnictwa Przedbórz zajmuje 5337,75 ha.