Asset Publisher Asset Publisher

Użutki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. Są to pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Na terenie Nadleśnictwa Przedbórz  znajdują się użytki ekologiczne na powierzchni 194,49 ha, powołane w roku 1996, 2001 i 2005. Użytki ekologiczne obejmują grunty nieleśne, dla których w planie urządzenia lasu nie planowano żadnych zabiegów gospodarczych.