Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu stanowi integralną część gospodarowania zasobami leśnymi. Zachowuje ścisły związek z innymi działami leśnictwa, realizuje cele hodowli, urządzania lasu oraz ochrony lasu.

W dziale tym mieści się wiele ważnych zagadnień takich jak: pozyskanie drewna, transport leśny, nauka o surowcu drzewnym, ergonomia i ochrona pracy, inżynieryjne zagospodarowanie lasu, turystyczne i rekreacyjne użytkowanie lasu z zazębieniem problematyki obejmującej konsekwencje określonej polityki leśnej, zmian klimatycznych, planowania przestrzennego oraz przepływów międzygałęziowych.

Użytkowanie lasu dzielimy na główne i uboczne.

Użytkowanie główne polega na pozyskaniu, zrywce i wywozie drewna jako podstawowego surowca leśnego.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w Planie Urządzenia Lasu. Zapewnia on pozyskanie drewna na zasadzie trwałości lasu i możliwość jego biologicznego odtwarzania (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu).

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych";
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Rozmiar użytkowania głównego wg Planu Urządzania Lasu zaplanowano w wysokości 693 198 m3. W wyniku huraganu jaki przeszedł przez Nadleśnictwo Przedbórz w 2007 r. został wprowadzony aneks do planu urządzania lasu który dopuścił zwiększenie rozmiaru użytkowania do 874 743 m3 (łączna miąższość użytków rębnych i przedrębnych pozyskanych w drzewostanach zniszczonych przez huragan w okresie 1.08.2007-30.06.2008 wyniosła 301 287 m3).

Użytkowanie uboczneto pozyskiwanie produktów niedrzewnych takich jak: grzyby, borówki, maliny, jeżyny, owoce jarzębiny, zioła lecznicze, jemioła, stroisz, choinki, żywica, przyprawy (owoce jałowca), miód z pasiek leśnych i wiele innych użytków.

Uboczne użytkowanie lasu to także korzystanie z jego funkcji pozaprodukcyjnych:

  • to oddychanie powietrzem, które przez las zostało oczyszczone,
  • to woda, która została przez las zmagazynowana,
  • to piękno krajobrazu, którym się zachwycamy
  • to korzystanie z chłodnego cienia w upalne letnie popołudnie,
  • to wreszcie wszystkie miłe chwile spędzone w lesie.