Położenie

Nadleśnictwo Przedbórz należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, położone jest w jej południowo-wschodniej części.

Galeria zdjęć

Białego puchu czar ...

Historia

Tereny Nadleśnictwa Przedbórz należą do najwcześniej zaludnionych i zagospodarowanych terenów Polski. Miejscowości takie jak: Przedbórz, Czermno, Fałków czy Skotniki były wielokrotnie odwiedzane przez królów polskich, przyjeżdżających tu na polowania i sądy.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Przedbórz jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Na obszarze Nadleśnictwa Przedbórz znajduje się 12 leśnictw, gospodarstwo szkółkarskie Reczków oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Bysiów.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Przedbórz realizuje liczne projekty i inwestycje korzystając ze środków zewnętrznych - zarówno krajowych jak i unijnych.